مواد شیمیایی

واحد تصفیه شیمیایی و کلرزنی یکی از مهمترین واحدهای تصفیه فاضلاب می باشد. کنترل مجموع کلی فرم ها و کلی فرم های گوارشی یکی از اهداف اصلی زیست محیطی می باشد و از پکیج های تزریق مواد شیمیایی نه تنها برای تزریق کلر بلکه برای تزریق انواع مواد شیمیایی بخصوص منعقد کننده استفاده می شود.

اصلی ترین بخش در این سیستم الکتروموتور گیربکس و هم زن می باشد که باید به صورت دائم در اکثر ساعات شبانه روز و ساعات کاری عملیات میکس را به صورت کامل انجام دهد.

جنس شافت هم زن و نوع زاویه و همچنین شکل و جنس پروانه نیز باید مد نظر قرار گیرد.

بخش بعدی پمپ دیافراگمی سیستم پکیج تزریق مواد شیمیایی می باشد که با توجه به محاسبات میزان مواد مورد نیاز در فرآیند تصفیه باید انتخاب و با فشار کاری نسبت به طول محل تزریق استفاده گردد.

تابلو کنترل مناسب و در دسترس، شیر تخلیه مخزن و محل مناسب نصب این سازه نیز دارای اهمیت خاصی می باشد.