فاضلاب های صنعتی

دقدقه اصلی کارفرمایان در صنایع کوچک، فاضلاب های صنعتی با دبی بسیار کم است که مشکلات عدیده ای را برای صنایع ایجاد می نماید.

این شرکت با در نظر گرفتن محدودیت های کارفرمایان، حجم بسیار کم فاضلاب های صنعتی و همچنین استاندارد های زیست محیطی اقدام به طراحی خاصی از این نوع پکیج ها نموده است که علاوه بر رفع مشکلات در کیفیت پساب خروجی، کاهش هزینه ها و اشغال فضای بسیار کم، امکان کاهش انرژی را نیز ایجاد کرده است.

این نوع سازه ها در کارخانه این شرکت ساخته شده و درکمترین زمان ممکن در محیط کار و در نزدیک ترین فاصله از تاسیسات کارفرما نصب می گردد.