تصفیه پیشرفته

پس از تصفیه اولیه فاضلاب طبق استانداردهای زیست محیطی امکان دفع آن در چاه های جذبی وجود دارد ولی در صنایع مصرف آب بسیار بالاست و دفع آب تصفیه شده به چاه های جذبی مقرون به صرفه نیست؛ همین جا نقش تصفیه پیشرفته فاضلاب پر رنگ تر می شود به این شکل که با استفاده از طرح و روش های خاص و اضافه کردن واحدهایی دیگر به مجموعه تصفیه خانه امکان بالا بردن کیفیت پساب برای استفاده در آن صنعت خاص وجود دارد.

به عنوان مثال میتوان با برطرف کردن ذرات بسیار ریز جامد در پساب ها و بالا بردن بهره وری پساب ،در سیستم های نوین آبیاری کشاورزی از آن استفاده کرد.

و یا با کاهش یا رفع کدورت پساب می توان از آن جهت شستشوی مکان های صنعتی و یا حتی خودروها (نظیر کارواش ها) استفاده کرد.

شرکت سازه های آب فعال در بحث تصفیه پیشرفته با توجه به فرایند اولیه سیستم و تعریف محل مصرف پساب پس از تصفیه، با تکیه بر توانمندی های خود امکان طراحی تصفیه خانه جهت رسیدن به خروجی مورد نظر کارفرما را دارد.