نرم افزار

نرم افزار DigiCAN Pro

گزارش گیری سریع و اسان به دو زبان انگلیسی و فارسی در نرم افزار پیشرفته و بروز .

قابلیت پرینت مستقیم یا تحویل گزارش در قالب فایل PDF و فیلم از طریق پورت USB  

یا DVD.دارای استاندارد های روز اروپا.

امکان خاص برای اپدیت نرم افزار