ربات

سیستم چهار چرخ متحرک توسط دو موتور قدرتمند 60 وات . با قابلیت چرخش درجا , مجهز به سنسور برگشت به مسیر لوله جهت جلوگیری از واژگونی, سنسور نمایش و هشدار در هنگام کاهش فشار  ,مجهز به دوربین عقب .

وزن 16 کیلو گرم , طول : 42 سانتی متر.