ویدئومتری منهول و چاه های کم عمق

شرکت سازه های آب فعال طی سالها تجربه نیاز به وجود سیستمی برای کنترل دیواره های منهول ها و چاه های کم عمق را احساس می کرد که پس از تحقیق و توسعه سیستم مذکور موفق به بکارگیری سیستم فیلم برداری 360 درجه اتوماتیک و دستی از جداره های چاه های کم عمق و منهول ها تا عمق 50 متر گردید. با استفاده از این سیستم تحویل چاه ها و منهول ها و همچنین عیب یابی و ترمیم آنها به طور مستند و با ارائه فیلم قابل انجام است و همچنین تیم مهندسی توانایی مشاهده هم زمان محل ویدئومتری و در نتیجه تصمیم بهتر و دقیق تر در مورد مشکل موجود را خواهند داشت.

برای مطالعه مشخصات جزئی تر می توانید  کاتالوگ   این محصول را مطالعه فرمائيد.