موقعیت یاب سر دوربین کابلی

سر دوربین های کابلی مجهز به یک فرستنده FM می باشد که در صورت نیاز به کمک دریافت کننده این امواج قادر به پیدا کردن موقعیت سر دوربین در عمق تا 3 متر برای لوله های فلزی و تا 5 متر برای دیگر مواد خواهیم بود.

برای مطالعه مشخصات جزئی تر می توانید کاتالوگ این محصول را مطالعه فرمائيد