دمنده هوا

فاضلاب شهری به علت به وجود مواد آلی و میکروارگانیسم های مخصوص به خود تولید گازهایی نظیر H2S  (گازی بسیار سمی) و یا CH4 (گاز متان بسیار محترقه) می کند که در صورت ایجاد گرفتگی و ماند لجن تولید این گازها دو چندان می شود.

عدم تخلیه این گازها و تجمع آنها داخل منهول های فاضلاب ممکن است موجب بروز خطرات بسیاری شود که کوچکترین آنها خوردگی منهول ها در مجاورت گاز سولفید هیدروژن است، این در حالی است که در شرایطی که نیاز به ورود انسان به داخل آدمرو ها باشد، خطرات جانی نیز در کمین این افراد است.

یکی از راه هایی که باعث افزایش ایمنی کارگران مشغول کار داخل منهول می شود استفاده از ماسک های اکسیژن است اما به علت وجود چند نقص استفاده از آنها هم خالی از مخاطره نیست.

1-سبک ترین کپسول ها هم با اضافه کردن وزن و حجمی به شخص مشغول کار در آن شرایط بحرانی باعث کاهش کارایی فرد و به طبع افزایش احتمال حادثه و افزایش زمان رفع حادثه می گردد.

2-ماسک اکسیژن از طریق یک شلنگ به کپسول متصل شده که با توجه به محل استفاده از آن که فضایی بسیار کوچک است احتمال بروز حادثه برای خود کپسول و یا شلنگ اتصال و ماسک بسیار زیاد می شود.

3-میزان حجم اکسیژن داخل این کپسول ها مقداری محدود است که در پروژه های زمانبر و عمیق بزرگترین مشکل به حساب می آید.

4-در صورت سهل انگاری و عدم حصول اطمینان از صحت انجام کار این وسیله بروز حوادث جانی امری قطعی است.

5-این ماسک در مقابل حوادث مربوط به وجود گازهای محترقه هیچ گونه کارایی ندارد.

به جای استفاده از ماسک اکسیژن می توان از دمنده های هوا استفاده کرد که نه تنها با کاهش وسایل ایمنی متصل به فرد باعث افزایش کارایی وی و زمان کار بی وقفه می شود بلکه با خالی کردن هوای داخل منهول فضا را عاری از هر گونه گاز از جمله متان می کند.

در انتخاب مناسب دمنده های هوا نوع دستگاه، میزان توان و دبی هوای مورد نیاز اهمیت بسیار زیادی دارد. شرکت سازه های آب فعال با در نظر گرفتن تمامی فاکتور ها از جمله ابعاد کار و عملیات و همچنین تجربه کافی در این زمینه دمنده مناسب کار شما را معرفی می نماید.