توپی های هسته فلزی

استفاده از این نوع توپی مزایای بسياری دارد، از جمله:
1-    استفاده از هسته فلزی باعث کاهش طول توپی فلذا افزایش کارایی آن در زمان حمل و نقل و استفاده راحت تر در فضاهای تنگ نظیر منهول می شود.
2-    با وجود هسته فلزی ولی با تعبیه رینگ لاستیکی این توپی جزو توپی های پنوماتیک یا بادی قرار می گیرد و به علت حجم کم به راحتی با یک تلمبه دستی یا پایی و یا یک کمپرسور کوچک باد می شود . زمان اجرای عملیات انسداد را کاهش می دهد.
3-    به علت کم شدن لاستیک مصرفی و تک سایز بودن این توپی ضخامت لاستیک مورد استفاده بیشتر فلذا آسیب پذیری آن به مراتب کمتر می شود.
البته نصب این نوع توپی نیاز به دقت بیشتر (به علت طول بسیار کم آن) می باشد و همان طور که ذکر شد هر سایز از این توپی برخلاف سایر انواع توپی های پنوماتیک تنها برای یک سایز لوله قابل استفاده است
توپی های هسته فلزی در دو نوع بای پس دار و معمولی توسط شرک سازه های آب فعال ارائه می گردد که مزایای هر یک در بخش توپی های استوانه ای توضیح داده شد.