توپی های مکانیکی

 

عدم نیاز توپی های مکانیکی به باد مزیت اصلی این توپی ها به شمار می رود، چرا که خطر ترکیدن این توپی ها صفر می باشد و بسیار مناسب برای انسداد های طولانی مدت می باشند.
کاربری آسان و بدون نیاز به هیچ وسیله جانبی از مزایای دیگر این نوع توپی می باشد.