توپی های فشار بالا

با توجه به نیاز مشتری در خصوص استفاده از توپی در فشار های کاری بالاتر از استاندارد بازار شرکت سازه های آب فعال اقدام به ارائه توپی های با فشار کاری بالا تا 2.5 بار و فشار داخلی 10 بار را می کند.