توپی ترمیم شبکه

این توپی جهت ترمیم شبکه به روش بدون حفاری مورد استفاده قرار می گیرد که اساسا به علت محل استفاده آن درازتر از معمول (تا طول 3 متر) و در اقطار مختلف (تا قطر 800 میلیمتر) تولید می شود. وجود سه چرخ در هر طرف این توپی باعث در مرکز قرار دادن این توپی و عدم از بین رفتن رزین مورد استفاده جهت ترمیم شبکه پس از کشیدن توپی داخل لوله می شود.

برای جزییات بیشتر  کاتالوگ  این محصول را مشاهده نمایید.