توپی های انسداد استوانه ای کوتاه

یکی از دلایل بلند بودن طول توپی های استوانه ای بالا بردن سطح تماس با لوله و لذا بالا بردن فشار کاری پشت توپی می باشد. ولی زمانی که فاضلاب چندانی پشت توپی قرار نمی گیرد به طبع نیازی به سطح درگیری زیادی برای مهار فاضلاب نیست و طول زیاد توپی تنها باعث پایین آوردن کارایی آن در پروسه حمل و نقل و استفاده می شود، لذا شرکت سازه های آب فعال برای حل این مشکل اقدام به ارائه توپی هایی کوتاه برای استفاده راحت تر نموده است.
توپی های استوانه ای نه به صورت تک سایز بلکه برای انسداد دامنه اقطار مختلفی از لوله قابل استفاده است مانند توپی انسداد 200-400 که برای انسداد لوله های با اقطار 200 ، 250 ، 300 ، 315 ، 350 و 400 قابل استفاده است.

برای جزییات بیشتر کاتالوگ این محصول را مشاهده نمایید