توپی انسداد استوانه ای معمولی

این توپی ها برای انسداد موقت خطوط با سطح مقطع دایره ای در شرایطی که پیدا کردن هد در طول زمان انسداد لوله مشکلی برای  اصل پروژه و محیط اطراف ایجاد نکند، کاربرد دارد.پس در صورتی که فاضلاب یا آب ورودی در طول زمان انسداد هد چندانی ایجاد نکند (فاضلاب به سطح خیابان نرسد) و شرایط اجرای لوله به گونه ای باشد که هد پیدا کردن فاضلاب باعث نشت به داخل کوره های خالی و یا هر مکان غیر مجاز دیگری را نداشته باشد (منهول ها و لوله ها کاملا آب بند باشند) از توپی های انسداد استوانه ای معمولی شرکت سازه های آب فعال با آسودگی خاطر از ایمنی آن ها می توان استفاده کرد.

دلیل دیگر استفاده از این نوع توپی می تواند جهت انحراف مسیر به روش سر ریز کردن یا پمپ کردن باشد. خاطر نشان می شود استفاده از هر نوع توپی با هر برندی تنها در کوتاه مدت توصیه می شود و برای انسداد مسیر برای دراز مدت باید از راه کارهای دیگر استفاده شود.


لیست قیمت مصوب فروش به کارفرما در کلیه نمایندگی ها: 

توپی انسداد استوانه ای مولتی سایز  از سایز 50 تا 100 میلیمتر : 575 هزارتومان 

توپی انسداد استوانه ای مولتی سایز  از سایز 75 تا 150 میلیمتر : 675 هزار تومان 

توپی انسداد استوانه ای مولتی سایز  از سایز 100 تا 200 میلیمتر: 750 هزار تومان 

توپی انسداد استوانه ای مولتی سایز  از سایز 150 تا 300 میلیمتر : 1 میلیون تومان 

توپی انسداد استوانه ای مولتی سایز  از سایز 200 تا 400 میلیمتر : 1.4 میلیون تومان 

توپی انسداد استوانه ای مولتی سایز  از سایز 200 تا 500 میلیمتر : 2 میلیون تومان 

توپی انسداد استوانه ای مولتی سایز  از سایز 300 تا 600 میلیمتر : 2.8 میلیون تومان 

توپی انسداد استوانه ای مولتی سایز  از سایز 500 تا 1000میلیمتر : 6.5 میلیون تومان 

توپی انسداد استوانه ای مولتی سایز  از سایز 600 تا 1200میلیمتر : 9.5 میلیون تومان 

توپی انسداد استوانه ای مولتی سایز  از سایز 800 تا 1600میلیمتر : 24 میلیون تومان 


توپی های انسداد استوانه ای مولتی سایز از سایز 1600 میلی متر به بالا : لطفا درخواست رسمی خود را به دفتر مرکزی شرکت ارسال نمایید   

برای جزییات بیشتر کاتالوگ این محصول را مشاهده نمایید.

A3 cataloge Toopi N resize Copy


نحوه نصب توپی انسداد استوانه ای