ربات ترمیم شبکه

امروزه به علت اهمیت رفع نواقص شبکه های آب و فاضلاب جدید و ترمیم شبکه های فرسوده قدیمی شرکت های آب و فاضلابی درهرکجای شهراقدام به حفاری وترمیم معایب این شبکه ها می نمایند که با بزرگتر شدن و پر جمعیت تر شدن هر روز شهرها امکان این حفاری ها روز به روز کمتر می شود، لذا احتیاج به روش هایی برای رفع معایب بدون حفاری روز به روز بیشتر می شود.

ربات ترمیم شبکه در همین راستا جهت رفع معایب بدون احتیاج به حفاری استفاده می شود.

براي مشاهده نمونه فيلم ترميم شبکه توسط اين ربات به بخش   فیلم ها  مراجعه فرماييد.