طراحی تصفیه خانه های آب و فاضلاب

 

طراحی تصفیه خانه ها باید به گونه ای یرنامه ریزی شود که تمام نیاز های دوره های بهره برداری را پوشش دهد.

این شرکت با سالها تجربه هم در طراحی و هم در بهره برداری از سیستم های تصفیه آب و فاضلاب، اقدام به طراحی از فاز صفر تا فاز نهایی با دیدگاه های کارفرمایان و رعایت مسائل زیست محیطی با استفاده از تجهیزات و روش های روز دنیا می نماید.