طراحی سازههای فلزی

 تجربه در ساخت انواع سازه های فلزی بر پایه توان مهندسین عالی رتبه از دانشگاه های تراز اول کشور (صنعتی شریف، خواجه نصیر و ...) باعث شده تا این شرکت با توان اجرایی و علمی خود از عهده این نوع فعالیت ها بر آید.