بهره برداری از شبکه های آب و فاضلاب

سابقه و تجربه بیش از یک دهه در زمینه بهره برداری از شبکه های آب و فاضلاب موجب شده تا این شرکت بتواند در این شاخه نام و آوازه خاص در بین شرکت های بهره بردار شبکه های آب و فاضلاب به دست آورد.
در اینگونه پروژه ها سرعت در عکس العمل های امدادی و روش های نوین در تعمیرات موجب شده تا علاوه بر رضایت نامه های متعدد، هیچ گونه شکایت و یا حادثه خاصی در این زمینه به وجود نیاید.