بهره برداری از خطوط انتقال آب و فاضلاب

بالا بودن قطر شبکه های انتقال آب و فاضلاب موجب شده تا بهره برداران این واحدها از تجهیزات خاص استفاده نمایند.
مجریان و بهره برداران این خطوط بایستی علاوه بر توانایی اجرایی، آشنایی کامل با روش های کنترل و پیشگیری از بروز حوادث این شبکه ها را داشته باشند و با تعریف یک سناریوی بحران آموزش های لازم برای برخورد با آن را به نیروهای خود بدهند. چرا که درصورت بروز حادثه در این گونه خطوط، امکان کنترل و تعمیرات بسیار سخت و دشوار خواهد بود.
کنترل های روزانه، آشنایی کامل با خطرات و آموزش های لازم به پرسنل، طراحی جداول PM خاص هر شبکه و استفاده از تجهیزات کنترل به روز موجب شده تا این شرکت در زمره این بهره برداران قرار گیرد.