بهره برداری از تصفیه خانه های آب و فاضلاب

فرایند و آشنایی با روش های فرایند، امر بسیار مهمی در امور نگهداری از تصفیه خانه ها می باشد ولیکن این امر به تنهایی کافی نیست بلکه آشنایی با روش های تعمیراتی و نگهداری از تجهیزات نیز بسیار حائز اهمیت است. و از آنجایی که این شرکت دارای تجربه فراوانی در امر طراحی و ساخت این تجهیزات می باشد، به راحتی بر این مشکلات فائق آمده و هم اکنون نیز در این امور مشغول فعالیت می باشد.