ویدئومتری چاه

چاه های آب، فاضلاب، نفت و گاز یکی از تاسیسات زیربنایی، ابتدایی، استراتژیک و تامین کننده شبکه ها می باشند که نیاز به کنترل های مخصوص خود دارند.

عمق بالای این چاه ها و انتقال اطلاعات از نقاط عمیق آنها یکی از بزرگترین مشکلات پیش روی کارفرمایان است که این شرکت با بکارگیری تجهیزات و امکانات خاص می تواند شرایط ویدئومتری چاه ها با اعماق مختلف را ایجاد نماید.

در بحث تهیه تجهیزاتویدئومتری چاه ها پیشنهاد می گردد دستگاه متناسب با عمق مورد نظر تهیه شود چرا که قیمت تمام شده دستگاه برای عمق های کم بسیا مناسب تر از دستگاه برای عمق های زیاد است.