ویدئو متری شبکه فاضلاب

 

از دیرباز بازدید از درون لوله ها و شبکه ها همیشه مدنظر بوده تا بتوان با مشاهده داخل لوله ها پیروی از یک سیستم استاندارد مشکلات و ایرادات شبکه ها را ثبت و دسته بندی کرده تا بتوان تصمیم صحیحی برای ترمیم آنها اتخاذ کرد.

در همین راستا این شرکت علاوه بر ارائه دوربین های کابلی جهت مشاهده داخل لوله ها اقدام به تهیه و ارائه خدمات ویدئومتری خطوط با استفاده از ربات به صورت تخصصی و حرفه ای می نماید.

تهیه گزارشات دقیق و کارآمد و منطبق با استانداردهای جهانی از جمله استاندارد WRC مهمترین فاکتور در ویدئومتری خطوط فاضلاب است چرا که صرف حرکت یک ربات داخل لوله و مشاهده مشکلات هدف اصلی ویدئومتری نیست.

لذا این شرکت با برگزاری دوره های آموزشی WRC سعی دارد اپراتوری فاضلاب را به بحثی آکادمیک، کاربردی و بسیارتاثیرگذار حرکت دهد.