نصب انشعابات فاضلاب

صنایع تولیدی کشور در بخش تولید کیت های آب به قدری توانمند شده است که شرکت های اجرایی حتی با کمترین تجربه می توانند به راحتی شرایط اتصال انشعاب خانگی را با استاندارد های مخصوص به خود به اجرا برسانند.

ولیکن در بخش انشعابات فاضلاب خانگی به علت شرایط خاص فاضلاب ها، عمق متغیر خطوط فاضلاب و استانداردهای متغیر در اتصالات، سایز لوله ها و سیفون ها باعث شده تا فقط شرکت های با تجربه بالا بتوانند این عملیات را به درستی و به صورت کامل انجام دهند.

اتصالات این انشعابات به دلیل عدم امکان بازدید و فیتینگ بودن آنها دارای حساسیت های خاصی می باشد که این شرکت علاوه بر داشتن تجربه زیاد با بهره گیری از توان تجهیزاتی از جمله  دوربین های ویدئومتری انشعابات  این کنترل ها رابسیار دقیق به پایان می رساند.