اجرای شبکه های آب و فاضلاب

متريال مختلف در اجرای شبکه های آب و فاضلاب باعث شده تا هر تیم اجرایی و هر شرکت پیمانکاری توان و تجربه اجرای آنها را نداشته باشد. ولی  سابقه 40 ساله اعضای هیات مدیره این شرکت باعث شده تا تجربه بسیار مناسبی در این زمینه کسب گردد. که این شرکت سابقه اجرای شبکه های آب و فاضلاب با متریال های مختلف از جمله فلزی، چدن داکتیل، آزبست، پلی اتیلن و ... را در کارنامه خود دارد.