آموزش

هدف اصلی ما بعد از کسب درآمد در راستای پروژه ها و عملیات اجرایی شرکت، آموزش می باشد.

پروژه های طراحی و اجرا شده توسط این شرکت به صورت رایگان طی دوره هایی به افراد معرفی شده توسط کارفرما آموزش داده می شود. و در صورت درخواست کتبی از این شرکت می توان این دوره ها را برای پروژه ها و تجهیزات مشابه به انجام رسانید.

این شرکت با استفاده از اساتید با تجربه و تحصیل کرده با تحصیلات مرتبط اقدام به برگزاري دوره هاي آموزش فرآيند تصفيه آب و فاضلاب، آموزش بهره برداري از شبکه هاي آب و فاضلاب، آموزش ويدئومتري با استاندارد WRC ، آموزش نصب انواع توپي انسداد و آموزش ترميم شبکه بدون حفاري مي نمايد.