خدمات پس از فروش

خدمات پس از فروش

نماینده رسمی ارائه خدمات , فروش و خدمات پس از فروش  شرکتهای 

IBOS
 
جمهوری چک : تولید کننده کلیه تجهیزات بهره برداری از شبکه های فاضلاب 


WOPSON چین : تولید کننده انواع تجهیزات ویدئومتری پوش راد 
Reline Europe
آلمان : مشاور , تولید کننده  مواد و پیمانکار ترمیم شبکه و خط انتقال فاضلاب   

reline

Städtler + Beck logo آلمان : تولید کننده انواع توپی ها و تجهیزات انسداد خطوط آب و فاضلاب , نفت و گاز 

Stdtler Beck logo